Image Alt

“Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Eğitimi”

  /  “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Eğitimi”

“Bütün insanlar onur ve haklar bakımından özgür ve eşit doğarlar”
BM İnsan Hakları Bildirgesi

Farklı becerilere, bilgilere, geçmişlere ve deneyimlere sahip ekipler oluşturmak, insanlara ve kariyer yolculuklarına değer verdiğimiz, yeteneklerinden yararlandığımız yüksek performanslı iş yerleri geliştirmek için çok önemlidir. Eğitimin içeriği:

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Nedir, Neden Önemlidir?

Çeşı̇tlı̇lı̇k ve Kapsayıcılık Stratejı̇sı̇nı̇n Bı̇leşenlerı̇

Bilinçsiz Önyargılarımız ve Mitler

İşyerinde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık. İşyeri Çeşitliliğinin Örgütsel Faydaları

Kuşak Farklılıkları

İşyerinde Takdir ve Kapsayıcılık Kültürü Oluşturma

Eğitim Süresi 1 Gün. Online Platforma Uygundur.