Image Alt

Happy Academy Blog

  /  Genel   /  Esneklik ve Uyum Mu, Yoksa Yetenek mi? Hangisi Daha Önemli?

Esneklik ve Uyum Mu, Yoksa Yetenek mi? Hangisi Daha Önemli?

İki aday arasında seçim yapmak zorunda kalsaydınız;

Biri inanılmaz bir yeteneğe sahip, ancak çok fazla esnek değil, uyum becerisi düşük.

Diğerinin yeteneği ortalama fakat son derece esnek ve uyumlu.

Hangi adayla ilerlerdiniz?

Tanım olarak baktığımızda esneklik, değişen ortama uyum sağlama, bunlara tepki verme ve aktif katılım yoluyla yapıcı bir şekilde değişim fırsatları yaratma yeteneği, uyum ise değişiklikle başa çıkmada esnekliğe sahip olmak, birden çok talebi karşılayabilmek ve yeni fikirlerle veya yenilikçi yaklaşımlarla yeni durumlara uyum sağlamak anlamına geliyor. Birbiri içine geçenler tanımlar.

Uyum ve esneklik becerisi, bir kişinin sahip olabileceği en büyük yeteneklerden biri, insani gelişmenin temel taşı olduğu kadar iş yerlerinde performansın ve sürekliliğin de temel taşlarından biri. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun İşlerin Geleceği Raporu’na göre görevlerinde kalmaya hazırlanan çalışanlar için, önümüzdeki beş yıl içinde değişecek olan temel becerilerin payı % 40 ve tüm çalışanların % 50’sinin yeniden vasıflandırılması gerekecek. Birçok rolde ihtiyaç duyulan beceriler ve yetenek kaynakları sürekli değişirken esneklik ve uyum becerisi her dönemde aranılan yetenek olarak tahtını korumaya devam.Çağımızda, esneklik ve uyum iş yapmanın parolası haline geldi. 

Peki, yetenekten de önemli mi?  Çalışanlarda aramamız gereken en önemli özellik sonuçta yetenek değil mi? Evet, yeteneğin önemli olduğuna dair hiçbir soru işareti yok yani yetenek önemli. Ancak değişime uyum sağlayabilecek yetenekli insanlar bulmanız gerekiyor. Çünkü değişim… sürekli olur.

Goldman Sachs’ın yöneticilerinden, TED konuşmacısı Natalie Fratto, “IQ bir iş bulmanız için gereken asgari miktardır, ancak AQ (Adaptability Quotient, Uyumsal Zeka) zaman içinde nasıl başarılı olacağınızı ortaya koyar.” diyor. Fratto yüzlerce start-up şirketi kurucularıyla bir araya geliyor ve şirketlerine yatırım yapıp yapmayacağını belirlemeye çalışıyor. Türlü şartlara adapte olabilmek, Fratto’nun en çok önem verdiği özellikler arasında başı çekiyor.

Natalie Fratto’nun insanların içindeki bu özelliğe ulaşmak ve adaptasyonu artırmak için yaptığı öneriler ise şöyle;

İnsanlarla konuşurken (ya da mülakat yaparken) “Ya şöyle olursa” soruları sorun.

‘İşte karşılaştığınız zorlayıcı bir değişimden bahsedin’ ya da ‘Eğer X olsaydı ne olurdu?’ olabilir. Böylece soru sorulan kişi alternatif bir geçmiş ya da gelecek düşünmeye zorlanır. Daha sonra “Hata yaptığınız bir zamandan bahsedin”,  ile kişinin kimlerle fikir ayrılığı yaşadığı sorgulanabilir. Böylece kendisinin nerede hata yaptığını düşündüğü daha iyi anlaşılabilir.

Peki, geliştirilebilir mi? Güzel Haber! Her birimizin esneklik ve uyum becerisini geliştirmesi mümkün, ancak sürekli pratik yapmalıyız. Uyum ve esneklik ne kazandırır?

Uyum ve esneklik daha fazla mutluluk ve genel yaşam doyumu yaratır

Psikolog, yazar ve TED konuşmacısı Guy Winch‘e göre, uyum sağlamaya istekli olduğumuzda yararlanabileceğimiz çok şey var. En önemlilerinden biri hayatta daha fazla mutluluktur. Hayatta her zaman psikolojik zorluklarla karşı karşıya kalacağız. Bazıları umutsuzluk dalgalarının ardından selam verir; bazıları cesaretle bu aksilikleri üstlenir, hayatın onlara verdiği dersi öğrenir ve sonra hayata devam eder. İnkar edemeyeceğimiz bir gerçek, mutluluğumuz, memnuniyetimiz ve kaliteli bir ilişki kurma becerimizdir; ve bu da büyük ölçüde adaptasyon becerimize bağlıdır. “

Uyum ve esneklik, umutsuz görünen durumlarda güçlü durmamıza yardımcı olur. Değişim sürecini tam içinizde başlatmak için gereken her şeye sahip olduğunuzdan emin olduğunuzda, kendiniz için daha fazla mutluluğun kilidini açmış olacaksınız.

Kariyer değişikliklerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmenizi mümkün kılar. Kolayca adapte olan insanlar, bir takımda mükemmel olduğunu düşündüğünüz esnek insanlardır.

Uyum ve Esnekliğin bileşenlerine baktığımızda ne görüyoruz? Uyum ve esnek bireyler hangi özellikleri ile ayrışırlar?

1.Dayanıklılık: Uyum sağlayabilen insanlar dirençli insanlardır. Dayanıklılık konusunda uzman olan Dean Becker, yaşamdaki başarımızın uyum sağlama yeteneğimiz üzerine kurulu olduğunu söyler.

2.Yeniliklere, değişime açık olmak: Yeni gelişmelere karşı esnek olan çalışanlar için başarı kaçınılmazdır. İşverenler bu bireyleri değerli kurumsal varlıklar olarak görüyor.

3.Düşüncelerinde katı olmamak: İşyerinde esneklik becerisine sahip olmak, düşünülemez olanı zorlamaya izin verir. Ne kadar kıymetli değil mi?

4.Duruma Uyum Sağlama, duruma hızla adapte olabilme: Esnek çalışanları yeni görevlere veya projelere güvenle atayabilirsiniz. Bu tür çalışanlar, rollerinin ötesinde görevleri uygulamaya hazırdır. Hepimiz biliyoruz ki değişikliklere karşı direnç göstermek “boşuna” demekle sonuçlanır ve her zaman aşırı strese yol açar. 

5. Etkili problem çözme: Esnek çalışanlar sorunlara çözüm üretme konusunda yetkindir ve herhangi bir sorun olması durumunda nereye başvuracaklarını da çok iyi bilirler.

6. Müzakere becerisi: Eğer ekibinizde esnek bireyler varsa müzakere daha rahat hale gelir. Esnek bireyler müzakerenin yürümesi için neyin gerekli olduğunu ve neyin hesaba katılması gerektiğini bilirler.

7. Baskı altında çalışmak: Bazen beklenmedik durumlar karşısında, işin iyi gitmediği zamanlarda çeşitli önlemler alınabilir. Esnek çalışanlar, baskıyı veya iş yükünü yönetebildikleri için şirketi kurtaran değişim ajanlarıdır. 

8. Dinleme Yeteneği: Dinlemek, iletişimin çok önemli bir yönüdür. Esnek bir tutuma sahip olmak, diğer görüşleri dinlemeye hazır olmak anlamına gelir.

9. İletişim kurabilme: Esnek çalışanlar iletişim sanatınında çok yönlüdürler ki bu da onların iletişimle sonuçlanan daha fazla bilgelikle sonuçlanmalarını sağlar.

10. Başkalarının görüşünü kabul etmek: Gerekli değişikliği sağlamak için, başkalarının fikirlerini tanımanın önemini doğru bir şekilde anlarlar. Bu nedenle kabul, doğru tutumdur.

Oysa bu kadar zengin alan genelde işverenler için şöyle algılanır; yeni bilgiler veya yeni koşullar gereği mevcut eylem planını değiştirebilme, en iyi sonuca ulaşmak için örneğin, bir ekip arkadaşı veya müşteri ile kullanılan iletişim tarzını değiştirme, hedefe ulaşmada yardımcı olmak için temel görevlerin dışında ek roller üstlenme, bazen uzun saatler çalışma, bir müşteri veya iş gerektiriyorsa daha uzun kalma, gerekirse iş için farklı yerlere taşınmaya veya seyahat etmeye istekli olma.

Esnek ve uyumlu çalışanların katkısı bunlardan daha fazla. Bu becerinin kazandırdıklarının farkına varıp işin sürdürülebilirliğine katkısını unutmayalım.

Girişteki sorumuzu tekrar soruyoruz. 

İki aday arasında seçim yapmak zorunda kalsaydınız;

Biri inanılmaz bir yeteneğe sahip, ancak çok fazla esnek değil, uyum becerisi düşük.

Diğerinin yeteneği ortalama fakat son derece esnek ve uyumlu.

Hangi adayla ilerlerdiniz?

Kaynak:

Importance of Workplace Adaptability and Flexibility

https://www.opensourcedworkplace.com/news/importance-of-workplace-adaptability-and-flexibility

The Future of Jobs Report 2020

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020

Natalie Fratto TED Konuşması

https://www.ted.com/talks/natalie_fratto_3_ways_to_measure_your_adaptability_and_how_to_improve_it?language=tr

Is Adaptability More Important Than Talent?

https://geekbot.com/future/is-adaptability-more-important-than-talent/

Why Adaptability is Important in Helping You Manage Change

https://www2.erm-academy.org/publication/risk-management-article/why-adaptability-important-important-helping-you-manage-change/

Bir yorum yaz