Image Alt

“İş Yerinde Engelli Bireylerle İletişim & Farkındalık”

  /  “İş Yerinde Engelli Bireylerle İletişim & Farkındalık”

Engelli bireylerle iletişim, engellilerle karşılaşmamış çoğu kişi için tedirgin edici, tehdit edici, kaygılandırıcı, baş edilemeyecek bir durum olarak algılanabilmektedir. Bir engelliyi işe alma sürecinde de benzer kaygılar yaşanabilmektedir. 

Yanlış bilgiler, olumsuz tutumlar ve deneyim eksikliğinden kaynaklanan bu durum engellilikle ilgili yeterli bilgiye sahip olunursa ve sağduyu ile yaklaşılırsa diğer insanlarla kurulan iletişimden faklı değildir.

Bir işyerinde engelli bireylerle ilgili farkındalığın yüksek seviyede oluşabilmesi için en önemli unsurlardan biri, tüm şirket çalışanlarının (hatta içeride hizmet veren tedarikçi çalışanlarının) engelli bireylerle birlikte çalışabilme ve pozitif iletişim kurabilme becerilerini geliştirmeleridir. 

Bu gelişim ise ancak bilinçli farkındalık uygulamalarıyla ve bu konuda alınacak eğitimlerle olacaktır. 

Bu eğitim programı ile tüm şirket çalışanlarının engel türlerine göre engelli bireylerle nasıl iletişim kurabileceklerini, birlikte nasıl daha verimli çalışabileceklerini, engellilikle ilgili farkındalıkları yükseltmeyi, kapsayıcı ve bütünleştirici yaklaşımları öğreneceksiniz! 

Katılımcı Kitlesi: Tüm şirket çalışanları ve şirket içinde hizmet veren tedarikçi çalışanları.

On-Line Platforma Uygundur.