Image Alt

“Mağaza Yönetiminde Liderlik”

  /  “Mağaza Yönetiminde Liderlik”

Perakendede bir mağaza yöneticisinin liderlik etme yaklaşımı, hem çalışanlar hem de müşteriler için oluşturulmaya çalışılan kültürü önemli ölçüde etkileyebilir. 

Her şirket liderine benzer sözüne çok inanıyoruz ve bunu mağazacılığa dönüştürüp her mağaza liderine benzer diyoruz. 

Perakende liderleri tipik olarak iki temel yönetim faktörünü operasyonel işler, görevler ve insan yönetimini dengelemelidir. 

Görev odaklı bir lider, çalışanların işi etkili ve verimli bir şekilde tamamlamasını sağlayabilir. Fakat aşırı derecede görev odaklı olduğunda, liderliğin insan tarafına az çaba sarf ettiğinden çalışanların mutsuzluğuna neden olabilir.

Çalışanlar müşterilere liderlerin kendilerine davrandığı gibi davranma eğiliminde olduklarından, olumlu bir iş yeri müşteriler için de daha iyi bir ortama katkıda bulunabilir.

Covid-19 ile, yeni bir temizlik ve hijyen, düşük müşteri trafiği ve yapabilecekleri ve yapamayacakları şeyler konusunda daha fazla kurala ihtiyaç duyan çalışanların ve hedeflerin gerçekliğinde liderlik becerilerimiz çok daha güçlü test ediliyor.

Bu eğitimi değerleriniz, amacınız, müşteri kültürünüz, liderden beklentileriniz, mağaza KPI’larınız, rekabet düzeyiniz, gelecek stratejiniz doğrultusunda markanıza özel tasarlıyoruz. 

Ana konular;

  • Liderlik tarzları, 
  • Perakendede liderin rolü, 
  • Perakendede motivasyon, onurlandırma, ödüllendirme, 
  • Geri bildirim kültürü , 
  • Zor kararlar alma yeteneği nasıl geliştirilir?
  • Aidiyeti yüksek ekipler yaratmanın yolları, 
  • İletişimi güçlü, güven kazanan, otorite ve iş yaptırabilme sanatına sahip lider olabilmek nasıl gerçekleşir? 
  • En iyi eğitmen şapkasını ne zaman ve nasıl takmalı

On-Line Platforma Uygundur. Eğitim Öncesi ve Sonrasında Makaleler, Videolar, Kitap Önerileri İle Desteklenir.