Image Alt

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi”

  /  “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi”

Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı bazında toplumsal cinsiyete ilişkin temel konuların anlaşılması ve güncel sorunlara ilişkin farkındalık düzeyinin artmasını amaçlayan Eğitiminin İçeriği: 

Tarihte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temel Kavramlar

Demokrasi, İnsan Hakları, Temel ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Yönetimde Cinsiyet Eşitsizliği. Cam Tavan Sendromu, Kraliçe Arı Sendromu

Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Dijital Şiddet

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Mobbing

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Dil Kullanımı, Tutum ve Davranışlar

Eğitim Süresi 1 Gün. Online Platforma Uygundur.