Image Alt

“Uygulama Disiplini”

  /  “Uygulama Disiplini”

Stratejiler ile  ortaya çıkan sonuçlar arasındaki uçurumun sorumlusu kim? Ekibin, prosesin, prosedürlerin, her şeyin mükemmel olarak başladığı proje neden bitemiyor? Sorun nerede?

Mekan bağımsız çalışmanın hayatımıza girdiği, teknolojinin hızla değiştiği günümüzde fikirlerimizi, projelerimizi hayata geçirmek, işimizi geliştirmek, mutlu çalışma ortamı yaratabilmek için herkesin sorumluluk almasını ve aldığı sorumluluğu zamanında yerine getirmesini nasıl sağlarız?

Uygulama, bir kuruma stratejik hedeflerini gerçekleştirme yetkisi veren disiplindir. Liderlerin en etkili hedefleri tam olarak belirlemesini ve bunlara odaklanmasını, ekiplerin çabalarını yüksek etkili eylemlere yoğunlaştırmasını, gerçek zamanlı sonuçları şeffaf bir şekilde paylaşmasını, zamanında rota değiştirmeleri yapmasını ve ekip üyeleri arasında karşılıklı hesap verebilirliği sağlamasını gerektiren sistematik bir süreçtir.

Bu sürecin stratejik sonuçlara ulaşabilmesi için gereken becerileri nasıl kazanırız?

“Uygulama Disiplini”  eğitimi ile bu soruların cevabını birlikte oluşturuyor ve kurumunuza özel hazırlıyoruz.

Eğitimimiz online platforma uygundur.