Image Alt

“Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri”

  /  “Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri”

Doğru İnsan Kaynağı, Mutlu Çalışanlar & Memnun Müşteriler Yaratır.

Bu eğitimi iş hayatının önemli bir zamanı işe alım süreçleri ile geçen ve şu anda da profesyonel olarak Happy İnsan Kaynakları şirketimde iş ortaklarımın işe alım konusunda ihtiyaçlarına ve stratejik önceliklerine göre hızlı, kaliteli ve etkin biçimde ulaşmalarına katkı sağlayan bir İK Gönüllüsü olarak hazırladım.

Araştırmalar, yapılandırılmış mülakatların, yapılandırılmamış olanlara kıyasla adayın gelecekteki iş performansını tahmin etmede iki kat daha fazla etkin sonuç verdiğini göstermektedir. 

İnsan Kaynakları profesyonelleri ve iş görüşmelerine katılan departman yöneticileri için hazırladığım bu eğitimde katılımcıların etkin bir biçimde Yetkinlik Bazlı Mülakat gerçekleştirebilmesini sağlamayı amaçlamaktayım.

”Davranış” odaklı görüşme olarak da ifade edilen yetkinlik bazlı mülakatın amacını ve temel ilkelerini, sürecine ilişkin olarak; hazırlık, yetkinlik bazlı sorular üretme ve sorma, mülakat boyunca veri toplama, verileri sınıflandırma, sürecin etkin şekilde yürütülmesi için dikkat edilmesi gerekenler, değerlendirme konusunda katılımcıların işlerine transfer edebilecekleri bilgi ve becerileri aktarmaktayım.

İnteraktif ve kapsamlı bilgi paylaşımı, örnekler ve uygulamalar, bireysel ve grup çalışmaları ile zenginleştirdiğim eğitimin beklentilerinizi daha iyi karşılayabilmesi için kapsanması istenen yetkinlik ve beceri alanlarına göre revize etmekteyim. 

On-Line platforma uygundur.