Image Alt

Happy Academy Blog

  /  Genel   /  CPO (Chief Purpose Officer) Amaçtan Sorumlu Yeni C Seviye Yöneticimiz

CPO (Chief Purpose Officer) Amaçtan Sorumlu Yeni C Seviye Yöneticimiz

Bildiğiniz gibi C-suite olarak da bilinen C-seviye pozisyonlar, şirketlerin en tepesinde yer alan üst düzey yönetici görevlerini tanımlar. C-seviye unvana sahip olanlar; şirketin stratejisini belirleyip kısa ve uzun vadeli olmak üzere yüksek riskli kararlar alır, stratejik hedeflerin sorunsuz olarak gerçekleştirilmesi için günlük operasyonların hedefler doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmediğini denetler ve aksi durumlarda gerekli değişiklikleri yaparlar.

C-seviyede her yıl zamanın ruhuna uygun yeni pozisyonlar görürüz. CBDO (Chief Business Development Officer), CCO (Chief Creative Officer), CXO (Chief experience officer), CGO (Chief Growth Officer), CSO (Chief Sustainability Officer), CCO (Chief Customer Officer) gibi.

Motivasyonun anahtarı olarak amacın önemini kabul eden liderler, amaçları işletmelerin DNA’sına yerleştirmenin etkili bir yolu olarak CPO rolünü organizasyon şemasına ekliyor.Şirketlerin değişen doğası- çalışanları, paydaşları ve toplumdaki rolleri ile nasıl ilişki kurdukları- yeni üst düzey C-suite rolünü yaratıyor: Amaçtan Sorumlu C-Suite- CPO Chief Purpose Officer gibi. Motivasyonun anahtarı olarak amacın önemini kabul eden liderler, amaçları işletmelerin DNA’sına yerleştirmenin etkili bir yolu olarak CPO rolünü organizasyon şemasına ekliyor.

Şirketlerin var olma nedeni, sattıkları ürün ve hizmetlerle insanlara, topluma, doğaya bir fayda sağlamaktır. Bir şirket, para kazanmanın ötesindeki bu amacı, ne kadar sahiplenir ve bunu çalışanlarına ne kadar benimsetiyorsa, çalışanlar da yaptıkları işten o kadar anlam buluyorlar.

Yuval Norah Harrari’nin dediği gibi, insanlar gibi şirketler de varlık nedenlerinin bilincinde olurlarsa, çalışanlarıyla daha verimli ve anlamlı işbirlikleri kurarlar.

Amaç, şirketlerde müşterilerin ürün ve hizmetlere talebini artırmada önemli rol oynuyor. Tüketicilerin %78’inin güçlü bir amaç sergileyen bir şirketi hatırlama olasılığı daha yüksek.

Çalışanların şirket olan bağlılık düzeylerinin yükselmesine, üst düzey yetenekleri çekmeye ve genel olarak organizasyonu iyileştirmeye, kurumsal itibara ve sürdürülebilirliğe yüksek pozitif etki yaratıyor.

Covid-19’un birçok kişinin kendileri için gerçekten önemli olduğunu düşünmesine neden olması da amaç arayışının arttığı anlamına geliyor.

Tabiki şirketlerde sadece ilham verici bir amaç beyanına sahip olmak yeterli değildir. Bu kelimeleri anlamlı eyleme dönüştürmek için ona bağlı bir stratejiniz olmalı. 

McKinsey’in ABD’de gerçekleştirdiği rapora göre, çalışanların %80’i “Amaç önemli mi?” sorusuna evet yanıtını verirken, “Kârlılıktan önemli mi?” sorusuna %72’si evet diyor. “Şirketinizin bir amacı var mı?” sorusunda ise evet yanıtı verenlerin oranı %62’ye düşerken, “Bir amacınız varsa eğer bu amaç şirketinizde bir etki yarartıyor mu, bir değişim yaratıyor mu siz bunu hissediyor musunuz?” cevabına verilen evet yanıtı ise ilginçtir ki %42. 

Deloitte verileri ise, işletmelerin neredeyse yarısının (%44) artık şirketlerinde amaç veya sürdürülebilirliği denetleyen özel bir üst düzey yöneticiye sahip olduğunu gösteriyor.

Ekip üyeleri ve liderler kişilikleri, fikirleri veya yaklaşımları açısından farklı düşünebilir, bölünebilirler ancak bir organizasyonda herkes markanın ortak inançları ve hedefleri tarafından birleştirilmelidir. İşte, CPO, herkesi kurumsal amaç etrafında bir araya getirmek için var.

İnsanlar aynı vizyona inandıklarında, birbirleriyle daha iyi bağlantı kurarlar ve bunu başarmak için birbirleriyle daha iyi çalışırlar. CPO, bu vizyonun habercisi ve birleştiricisi.

CPO pozisyonu için uygun adaylar aranıyor ilanlarını göreceğimiz günler yakında… 

Kaynaklar:

3 Ways Companies Can Embed Purpose Into Their Organizations

https://hbr.org/sponsored/2021/04/3-ways-companies-can-embed-purpose-into-their-organizations

Chief purpose officer will be the next major C-level role

https://businesschief.com/leadership-and-strategy/chief-purpose-officer-will-be-the-next-major-c-level-role

The Rise Of The Chief Purpose Officer

https://www.forbes.com/sites/lindsaykohler/2022/02/14/the-rise-of-the-chief-purpose-officer/?sh=3d4451d073d2

What’s A Chief Purpose Officer And Why Should You Hire One?

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2020/03/18/whats-a-chief-purpose-officer-and-why-should-you-hire-one/?sh=10e6d71ea18e

Bir yorum yaz