Image Alt

Happy Academy Blog

  /  Genel   /  Sessiz İstifanın Çığlığı

Sessiz İstifanın Çığlığı

Pandemi sonrasında işteki verimlilik çerçevesinde gelişen “Sessiz İstifa” aslında hepimizin karşılaştığı eski bir davranışa verilen yeni bir isim. 

Dünya Ekonomik Forumundaki yazılardan birinde şöyle tanımlanıyor: Sessiz istifa işi çok ciddiye almama sanatıdır ve çoğunlukla terimin TikTok’ta viral hale gelmesine yardımcı olan Gen Z çalışanları tarafından kullanılır. ( What is quiet quitting?-world economic forum) 

Sadece gerekli olanı yapmak ve ardından hayatınıza devam etmek daha fazla iş-yaşam dengesine sahip olmak anlamına geliyor.

Akşamları veya hafta sonları e-postaları yanıtlamayı reddetmek veya temel görevlerinin dışında kalan ek görevleri atlamak da dahil olmak üzere işlerinin ötesine geçmemeyi tercih eden çalışanların eğilimi olan sessiz istifa New York’lu bir mühendis olan 24 yaşındaki Zaid Khan, Temmuz ayında yayınladığı viral Tiktok videosuyla bu trendi popüler hale getirdi.

Sessiz istifa trendi işi hayatın merkezine alma fikrini reddediyor. Kendini bütünüyle işe vermen ya da mesai yapman yönündeki beklentiye karşı çıkıyor. Kendi pozisyonundaki birinden beklenmesi gerektiğini düşündüğünden fazlasını talep edenlere “hayır” diyor.

Sessizce istifa, işi gerçekten bırakmak anlamına gelmez – en azından hemen değil.

essiz istifa bir anda olan bir durum değil, ciddi bir süreçten geçiyor. Çalışanın, liderin, kurum kurallarının, ilgili birimlerin etkisiyle ve daha arttırılabilecek pek çok içsel ve dışsal nedenle sessiz istifa süreci ortaya çıkar. Bu nedenle suçu çalışana ya da kuruma doğrudan atmak çözüm değildir. Karşı karşıya kalınan bu durum, aslında çalışma sistemlerinin bir çığlığıdır. Sessiz istifa, çalışma sistemlerimizin işlemediğine dair en belirgin çığlıklardan biri olabilir.

Sessiz istifayı neler tetikler?

Anlam: İşte yoğun çalıştıktan sonra insan anlamlı bir iş yaptığını hissetmek istiyor. Y kuşağı araştırmalarında, anlam arayışının ne kadar yüksek olduğunu sıklıkla görüyoruz. İş anlamlı değilse, motivasyon ve aidiyet de düşebiliyor.

Kötü iletişim: Yönetimle iletişim kuramamak, dinlememek, empatinin olmaması çalışanların kendilerini değersiz hissetmelerine ve nihayetinde “sessiz istifa”ya neden olabilir 

Yönetim: Müdürlerin puanlanarak sessiz istifayla ilişkisinin incelendiği araştırmada müdürlerin performans puanları düştükçe çalışanların sessiz istifa oranının da arttığı görünüyor. 

Harvard Business verileri, sessiz istifanın genelde bir çalışanın daha fazla ve daha yaratıcı biçimde çalışma istekliliğinden ziyade, bir yöneticinin çalışanlarıyla mesai bitimine kalan dakikaları saydırmayacak bir ilişki kurma becerisiyle alakalı olduğunu gösteriyor. 

Pek çok kişi kariyerlerinin bir noktasında kendisini sessiz istifaya sürüklemiş bir müdürle çalışmıştır. Bunun kaynağında yeterince değer ve takdir görmeme yatar. Müdürlerin taraflı ya da uygunsuz davranışlar içinde olması mümkündür. Çalışanların motivasyonsuzluğu müdürün eylemlerine yönelik bir tepkidir.

Diyelim ki sessizce istifa ettiğini düşündüğünüz birden fazla çalışanınız var. Bu durumda şu, kendinize soracağınız mükemmel bir soru olacaktır: Bu benim astlarımla ilgili bir sorun mu yoksa benimle ve liderlik becerilerimle ilgili bir sorun mu?

Eğer liderlik becerilerinize güveniyorsanız ve astlarınızdan yalnızca biri motivasyonsuzsa, bu sizin suçunuz olmayabilir. 

Ücret: Zam olmaması veya artışların sektöre göre düşük oranda olması, iş yükünde artış, ancak ücrette artış olmaması da tetikler.

Kariyer:  McKinsey’e göre, insanların geçen yıl işlerini bırakmasının en önemli nedeni, kariyer gelişimi ve ilerleme eksikliğiydi. İK ekipleri, insan yöneticileri ve üst düzey liderler, çalışanlarına daha fazla esneklik, şirket içi büyüme olanakları konusunda daha doğru bilgi akışı sağlamalıdır.

Gallup’a göre, çalışan gelişimine stratejik bir yatırım yapan şirketler, %11 daha fazla kârlılık bildiriyor ve çalışanlarını elde tutma olasılıkları iki kat daha fazla.

İlişki Geliştirme: Bir çalışanın yöneticisi, akıl hocası veya akranıyla ilişkisi kariyer değerine sahip olabilir ve işe daha fazla anlam katabilir – bu da sessiz istifaya karşı her zaman kazanır. Ulusal İş Araştırma Enstitüsü’ne göre, bir işçi işte yakın bir ilişki geliştirdiğinde, çalışan memnuniyeti yaklaşık %50 oranında artıyor. 

Sessiz istifa aynı zamanda artık işe yaramayan geleneksel İK yöntemlerinin başarısızlığıdır.

Organizasyon şemalarının ortaya çıkışından bu yana şirketler, çalışanlarının değişen ihtiyaçlarına yanıt vermekte yavaş kaldılar. Günümüz çalışanları, öğrenmek, büyümek ve işlerinde tatmin bulmak için daha fazla fırsat talep ediyor.

Örgütsel işleyişteki bozulma, Büyük İstifa’dakinden daha az görünür olsa da, sessiz istifa aslında daha da zarar verici olabilir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için liderler, çalışanları temel görevlerini yerine getirmeleri için motive etmeye odaklanmalı, çalışanları dinlemeli, “stres seviyeleri, iş kapsamı, sınırlar vb. hakkında açık konuşmalar yaparak” doğru soruları sormaya başlamalı ve bunlar yılda bir yapılan bir sohbet ya da anket değil her gün yapılması gereken, devam eden bir etkileşimli iletişim olmalı. 

Kaynaklar:

This is what’s really behind ‘quiet quitting’ (and what leaders can do about it), 08-31-22

Fast Company

https://www.fastcompany.com/90782944/this-is-whats-really-behind-quiet-quitting-and-what-leaders-can-do-about-it

When Quiet Quitting Is Worse Than the Real Thing by Anthony C. Klotz and Mark C. Bolino September 15, 2022

https://hbr.org/2022/09/when-quiet-quitting-is-worse-than-the-real-thing

Euronews.next, 29/08/2022

https://www.euronews.com/next/2022/08/28/is-quiet-quitting-just-a-trend-these-workers-tried-it-and-never-looked-back

Sessiz İstifa Kötü Çalışanlarla Değil, Kötü Patronlarla Alakalı, HBR, Eylül, 2022

https://hbrturkiye.com/blog/sessiz-istifa-kotu-calisanlarla-degil-kotu-patronlarla-alakali

What is quiet quitting?, World economic forum, Sep 2, 2022

https://www.weforum.org/agenda/2022/09/tiktok-quiet-quitting-explained/

Bir yorum yaz